A PÁNMED Bt. minõségpolitikája
A PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság olyan magánorvosi szolgáltatást valósított meg, ahol az orvosi ellátás környezeti, infrastruktúrális és szakmai háttere minden páciensben a legnagyobb bizalmat és megelégedettséget váltja ki.

Legfõbb célkitûzésünk lehetõségeink figyelembe vételével a páciens ellátás minõségének világszínvonalú biztosítása a hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak való megfelelése.

Céljaink elérését segítik
  • Kimagasló szakmai felkészültségû munkatársaink
  • A személyzet folyamatos képzése, továbbképzése
  • A minõségi munka folyamatos mérése és elismerése
  • A szervezeti feltételrendszerek tervezettsége
  • Minõségügyi rendszerünk folyamatos fejlesztése
  • Korszerû informatika alkalmazása
  • Legmodernebb diagnosztikai mûszerek biztosítása
A PÁNMED Bt. valamennyi munkatársa a minõségpolitika deklarálásával missziójának és a jövõkép stratégiai célkitûzéseinek teljesülését követi és magára nézve kötelezõnek érzi.

A PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. a minõségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 minõségirányítási szabvány elõírásainak megfelelõ minõségirányítási rendszert mûködtet. A minõségpolitikát a PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. ügyvezetõ igazgatója határozza meg és adja ki

A minõségirányítási rendszer felépítése követi a PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. szervezeti felépítését és szervesen beilleszkedik tevékenységébe. Minden szinten biztosítva van a minõségi munkavégzés valamennyi feltétele. Rendelkezésre állnak azok a források, amelyek a folyamatok mûködésének és figyelemmel kísérésének alátámasztásához szükségesek.