Végzettségek

Általános orvos, üzemorvostan (foglalkozás-orvostan) szakorvos

Közegészségtan-járványtan (munkaegészségtan) szakorvos

Munka és foglalkozás-egészségügyi szakértő

Társadalmi szervezetekben betöltött társadalmi tisztségek

Tagja a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaságnak

1998-tól a Társaság főtitkára

Tagja a Magyar Munkahigiénikus és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaságnak

Tagja a Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégiumnak

2011-től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium , majd EMMI által kinevezett Szakmai Kollégium Foglalkozás-orvostani Tagozatának tagja

„Foglalkozás-egészségügy” című folyóirat szerkesztője

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökségi tagja

Tagja a MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Bizottságának

Szemmelweis Egyetem Népegészségügyi Tanszék, üzemorvostan (foglalkozás orvostan) szakképzésben elméleti oktató, 1996-tól szakvizsgáztató

Tanulmányok


Üzemorvostan szakvizsga (foglalkozásorvostan)

Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi kar

Közegészségtan-járványtan (munkaegészségtan)

Introductory Course in Applied Epidemiology and Outbreak Investigation

Centers for Diseases Control (CDC) Certificate

Üzemegészségügy-munkaegészségügy szakértő

száma: 3040-52/1991

Üzemorvostan szakvizsgáztató

száma: 35987-1/2004-003EFF

Minőségbiztosítás belső auditor

száma: A438/2001

Országos vizsgáztatási, szakmai vizsgaelnöki szakértő

száma: 32/2006/1

Munkaegészségügy, foglalkozás-orvostan szakértő

száma: 03315/2007/EFIK

Szakmai tapasztalat


Foglalkozás-egészségügy és munkahigiéne területén 40 éves szakmai tapasztalat az alábbi területeken:

A foglalkozás-egészségügy és munkahigiéne szakterületet érintő a jogalkotás, jogszabálytervetek készítése, jogalkalmazással kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben tanácsadás, jogszabály értelmezés az orvosok, a munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi szakemberek és az érdekképviseleti szervezetek részére
A foglalkozás-egészségügyi hálózat (alapszolgálatok és szakellátóhelyek) országos szakmai irányításának operatív munkája, központi koordinálás
A foglalkozás-egészségügyet érintő új stratégiák kidolgozása
A foglalkozás-egészségügyi hálózat a szervezeti és működési mutatóinak elemzése az OSAP jelentések alapján, az eredmények és hiányosságok bemutatása írásos füzetecske formájában illetve szakmai folyóiratban dolgozatként
A kötelező OSAP jelentések szakmai tartalmának meghatározása, kitöltési útmutató készítése
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok számára módszertani útmutatók, protokollok, irányelvek, kompetenciák kidolgozása
Bíróság és egyéb hatóság részére szakvélemény készítése munkaköri orvosi alkalmasság témakörben
II. fokú munkaköri orvosi alkalmasság elbírálása
A foglalkozás-egészségügyi orvosok, ápolók, graduális és posztgraduális képzése, tanfolyamok szervezése
A foglalkozás-egészségügy egységes gyakorlatát megalapozó módszerek kidolgozása
Korszerű foglalkozás-egészségügyi szoftver kidolgozása
A foglalkozás-egészségügyi minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása
A repülő orvosi, pályaalkalmassági, munkaköri, foglalkoztatási vizsgálatok szakmai felügyelete konzultációval
A foglalkozási rehabilitáció módszertanának, algoritmusának kidolgozása annak oktatása
A foglalkozás-egészségügyi hálózat rehabilitációs tevékenységének értékelése
Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának mérése és elemzése
Foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos felvilágosító, tanácsadó feladatok ellátása az ország egész területére
Foglalkozás-egészségügyet érintő kutató munka, új módszerek kidolgozása
Foglalkozás-egészségügy szakmai folyóírat szerkesztője