Lõfegyvertartáshoz elõírt pszichológiai alkalmassági vizsgálatok
A 9/2010. (III. 18.) EüM rendelettel módosított 22/1991 (XI. 15. NM rendelet alapján jelentõsen módosultak a fegyvertartáshoz szükséges egészségügyi feltételek.

Az EüM rendelet értelmében a nem munkavégzési célú lõfegyvertartók körében is bevezetésre került a pszichológiai alkalmassági vizsgálat, amelyek a lõfegyver megszerzése és tartása iránt benyújtott kérelem elõtt kell kötelezõen elvégeztetni.
Az önvédelmi célú, sportvadászati célú és sportlövészeti célú engedéllyel rendelkezõ személyek esetében 40 éves kor alatt 5 évenként kell részt venni orvosi és pszichológiai vizsgálaton, 40-60 év között orvosi vizsgálaton 2 évenként, pszichológiai vizsgálaton 4 évenként kell részt venni. 60 év fölött évente kell részt venni orvosi vizsgálaton, 2 évenként pszichológiai vizsgálaton.
Az érvényes lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõk esetében az 5 éves érvényességi idõt az EüM rendelet hatályba lépését követõen elvégzett orvosi vizsgálat során kell elõször alkalmazni. Az egészségügyi alkalmasság érvényességi idejének meghosszabbításánál pszichológiai vizsgálaton is részt kell vennie az engedélyesnek.
A rendelet 10. § (4) pontja szerint a pszichológiai alkalmassági vizsgálatban részt vevõk körét az OMFI illetve utódszervezete a honlapján közzéteszi (www.omfi.hu). Azaz pszichológiai vizsgálatot a nem munkavégzési célú lõfegyvertartók körében is (önvédelmi célú, sportvadászati célú és sportlövészeti célú engedéllyel rendelkezõ személyek) csak a megjelölt intézmények végezhetnek.
Miért van szükség pszichológiai vizsgálatra a nem munkavégzés célú lõfegyvertartók esetében?
Rengeteg vadászbaleset történik az utóbbi években. Számos példa arra utal, hogy alapvetõ hibákat követnek el a vadászok, amelyek következtében tragikus események következnek be.
Az utóbbi pár hónap vadászbaleseteit említve egy hódmezõvásárhelyi vadásztársasági tag annyit mondott: ?Az okot mindig abban lehetne megnevezni, hogy a vadászati és etikai szabályok sorozatos be nem tartása, azok megszegése vezet a sérüléshez, vagy halálesethez"

A munkavégzés célú lõfegyvertartók esetében különösen a Biztonsági Szolgálatok feladatainak ellátása magas szintû szakmai és emberi (egészségi és pszichológiai) alkalmassági követelményeket támaszt. A Szolgálat munkatársainál alapvetõ fontosságú a 100 %-os egészségi állapot és a pszichológiai alkalmasság, a mentális egészség.
A fizikai és pszichés alkalmasság egységet képez, és nem különválasztható. Könnyen látható, hogy egy munkatárs egészségi alkalmatlansága például alkohol, vagy gyógyszerfüggõsége miképpen befolyásolja egészségi állapotát, cselekvési, helyzetértékelési készségét.
Ha a szolgálat munkatársa nem képes rugalmasan kezelni a válsághelyzeteket, fellépésével még fokozhatja a zûrzavart, vagy tevékenységét zaklatásnak minõsítik, a Szolgálatnak feljelentésekkel kell szembesülnie, és hírnevén csorba esik, a negatív megítélés gyorsan terjed, hiszen a munkatárs, mint a ?cég arca? jelenik meg, és vele azonosítják a céget.

Fentiek miatt egyáltalán nem mindegy, hogy ki, milyen körülmények között állítja ki a vadászról vagy a biztonsági szolgálat munkatársáról a pszichológiai alkalmasságot igazoló véleményt.

Budapest belvárosi vizsgáló helyünkön garantáltan magas szakmai színvonalon végezzük a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot tekintettel arra, hogy a vizsgálóhely pszichológiai szakmai felügyeletét a téma szaktekintélye látja el.
A vizsgálóhely a fegyvertartók pszichológiai vizsgálata mellett egyéb munkapszichológiai vizsgálatokat és tanácsadást is végez.


A pszichológiai vizsgálóhely neve:
CONSULT-R Pszichológiai Vizsgáló Állomás

A pszichológiai vizsgálóhely címe:
1093 Budapest. Bakáts u. 8. félemelet 2. kapukód 7.

További információ kérhetõ: 30/283-1393
Bejelentkezés: 30/449-5757
E-mail: panmed@panmed.t-online.hu