Szolgáltatásaink : Foglalkozás-egészségügyi Alapszolgálat
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásaink az alábbiak:
 • a munkába lépés elõtti minden munkavállaló számára kötelezõ egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzése és azok ismétlése a 33/1998 (VI.24.) EüM rendelet szerint,
 • a munkavállalók foglalkozás-egészségi osztályba történõ besorolása,
 • a munkáltató munkahelyi kockázatbecsléssel kapcsolatos feladataiban való közremûködés,
 • közremûködés a munka munkavállalóhoz történõ adaptálásában,
 • a munkavállaló egészségének ellenõrzése a munkájával kapcsolatban, célzott szûrõvizsgálatok szervezése,
 • a képernyõs munkahelyek ergonómiai szempontok szerinti kialakításában való közremûködés,
 • közremûködés a munkavállaló látásának vizsgálata a 3/2002 EüM rendeletnek megfelelõen.
Egyéb egészségi alkalmassági vizsgálat végzése:
 • Gépjármû alkalmassági vizsgálatok (2. csoport) végzése, lõfegyveralkalmassági vizsgálat, targoncavezetõi alkalmassági vizsgálat, beiskolázás elõtti alkalmassági vizsgálat, külföldi munkavállalók magyarországi munkavállaláshoz szükséges orvosi vizsgálatok végzése.
 • Záróvizsgálatok a kilépõ dolgozók esetében.
 • Hosszú táppénzes állomány okainak feltárása, soron kívüli alkalmassági vizsgálat.
Felvilágosítás, tanácsadás
 • A szolgálat feladata, hogy ismerje és azonosítsa a munkahelyi kóroki tényezõket és azokról tájékoztassa a munkáltatót, a munkavállalót és érdekképviseleti szerveit
 • Egészségmegõrzõ szûrõprogramok szervezése
Rehabilitációs tevékenység
 • Amennyiben a munkavállaló egészségi állapotában változás következik be, a munkavállalóval, a munkáltatóval illetve érdekképviseleti szervekkel közösen olyan rehabilitált munkakör kiválasztása, amelyet a munkavállaló el tud látni.
Elsõsegélynyújtás
 • A munkahelyi rosszullétek, balesetek ellátása illetve a munkahelyi elsõsegélynyújtás megszervezésében, oktatásában való közremûködést vállaljuk.
Foglalkozás-egészségügyi gondozás, betegek ellátása
 • A megelõzõ tevékenységben alapvetõ jelentõsége van az úgynevezett szekunder prevenciónak, amely az idült betegek rendszeres ellenõrzését, gondozását, gyógyszerrel való ellátását jelenti.
Egyedi szolgáltatás
 • Több magán egészségpénztárral van szerzõdésünk, szolgáltatásainkat ennek igénybe vételével ajánljuk.
 • Bárkinek az országból Budapesten megszervezzük a klinikai kivizsgálást, gyógykezelést a Semmelweis Egyetem klinikáin.
 • Mûszerezettségünk magas szintû, amely helyszíni üzemeken belüli mûszeres vizsgálatokat is lehetõvé teszi: hordozható ultrahang, EKG, légzésfunkció, minilabor készülék, amelyekkel egészségmegõrzõ szûrõvizsgálatokat is vállalunk.
 • Partnereinknek bármilyen típusú egészségügyi vonatkozású kérdéseikben szakértõként közremûködünk.
 • Cégünk olyan tanácsadó szolgáltatást lát el a munkáltató számára, amellyel garantálható, hogy a hatósági vizsgálatok során e területen semmilyen hiányosság nem merülhet fel.
Technikai ajánlatunk:
 • Kérésre a munkáltató tulajdonában levõ rendelõben (amelyhez mûszaki, tárgyi, anyagköltség feltételeit biztosítják, illetve és a szakdolgozó foglalkoztatását vállalják) naponta (illetve a korábbi évek forgalmi adatainak elemzésétõl függõen) egy vagy két órás teljes körû helyszíni orvosi ellátást nyújtunk. Az ápolónõ nyolc órás munkáját szakmailag felügyeljük.
 • Fentiek mellet rendszeres mobiltelefonos, e-mailes tanácsadást biztosítunk.